Showing 2 products

Part#: FBZ5LX25018

Flitework Flying Bulls Zlin LX 30C 6S 3600mAh 22.2V LiPo Battery by Venom
$135.99 $99.99
Add to Cart

Part#: FBZ5LX25045

Flitework Flying Bulls Zlin LX 50C 6S 3600mAh 22.2V LiPo Battery by Venom
$169.99 $124.99
Add to Cart